Home » Wydarzenia

Wydarzenia

Praca w kole naukowym daje możliwość rozwoju i wykazania się umiejętnościami
organizacyjnymi. Każdego roku realizujemy wiele projektów o mniejszym lub większym zasięgu. Do najważniejszych należy zaliczyć cykliczną GEOSFERĘ, czyli Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne. Nasze pomysły znajdują aprobatę u władz dziekańskich i rektorskich, co owocuje otrzymywaniem co roku Grantów Rektorskich dla Kół Naukowych.

W naszej działalności nie brakuje także konferencji, wykładów i spotkań okolicznościowych, ponieważ dobrze wiemy, że podróże kształcą. Dlatego przy każdej możliwej okazji wyjeżdżamy zarówno w celach naukowych jak i integracyjnych.

Ważne wydarzenia w historii Koła:

2015

 • budowa poligonu geofizycznego w Miękinii – Grant Rektorski 2015

2014

 • VII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2014 w Krośnie (organizacja) – Grant Rektorski 2014
 • budowa generatora fal sejsmicznych ‘‘Bulbulator” – Grant Rektorski 2014

2013

 • warsztaty hydrograficzne z Kołem Naukowym Hydrografów Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Świnoujściu
 • badania georadarowe i grawimetryczne w Kamiennej Górze
 • VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2013 w Warszawie
 • SEG/ExxonMobil Student Education Program Europe 2013  w Berlinie
 • 4th International Geoscience Student Conference w Berlinie
 • konferencja Paradigm – Seismic Imaging for confidence Shale Exploration w Krakowie
 • wykład dr Helge LANGELANDA z National Norwegian Technical University
 • spotkanie z Billem Russelem w Geofizyce Kraków
 • prezentacja Koła podczas Dnia Otwartego AGH
 • debata „Społeczno-środowiskowe aspekty eksploatacji gazu łupkowego” na Uniwersytecie Warszawskim
 • wykład Marion D. Jegen: ‘‘Joint Inversion – The Way Forward to a Comprehensive Earth Model” – SEG ELT
 • start w Geo-Quiz EAGE
 • XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie
 • wizyta na wiertni PGNiG Jasło w Gosławicach
 • wykład dr Bjorn P. Wygrala – ‘‘Basin and Petroleum Systems Modeling: Technology and Applications for Petroleum Exploration Risk and Resource Assessments’’ – EAGE SLT

2012

 • badania archeologiczne z użyciem metod geofizycznych w Witoni i Łęczycy – Grant Rektorski 2012
 • V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2012 (organizacja) – Grant Rektorski 2012
 • LIII Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego
 • badania sejsmiczne na osuwisku pod Krakowem
 • wykład EAGE w siedzibie Geofizyki Kraków
 • II Konferencja: Metody geofizyczne w archeologii polskiej – Poznań
 • wyjazd do podziemnych wyrobisk kopalni KGHM Polska Miedź
 • 82nd Annual Meeting Society of Exploration Geophysicists w Las Vegas
 • archeologiczne badania georadarowe w Bochni
 • wyjazd integracyjny do Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini
 • XVII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego w Nowym Wiśniczu
 • prezentacja Koła na Targach Organizacji Studenckich 2012
 • SEG/ExxonMobil Student Education Program Europe 2012 w Stambule
 • ognisko z okazji zakończenia roku akademickiego – Dolina Kobylańska
 • badania archeologiczne w Łęczycy
 • 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC w Kopenhadze
 • 3rd International Geoscience Student Conference w Belgradzie
 • Shale Science Conference w Warszawie
 • wykład Istvána VETŐ - Shale Gas Perspectives – EAGE SLT
 • European Student Petroleum Congress – EAST MEETS WEST 2012
 • prezentacja Koła podczas Dnia Otwartego AGH
 • V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2012 w Poznaniu
 • badania archeologiczne w kościele św. Katarzyny w Witoni
 • start w Geo-Quiz EAGE 2012
 • wykład Ian F. Jonesa - From Imaging to Inversion – SEG EHL
 • wyjazd do Obserwatoriów w Józefosławiu i Świdrze

2011

 • 2nd International Geoscience Student Conference w Krakowie – Grant Rektorski 2011
 • wykład dr Leo Eisnera z Czech Academy of Sciences, Prague
 • LII Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego
 • Inżynieryjny Panel Dyskusyjny Kół Naukowych – Gaz ziemny z łupków jako alternatywa energetyczna dla Polski
 • wykład Petera Duncana, prezesa firmy Microseismic – Microseismic for frac monitoring in shale reservoirs
 • wyjazd ‘‘Szlakiem polskiego górnictwa miedziowego’’ w Karkonoszach
 • AAPG International Conference & Exhibition w Milanie
 • XVI Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
 • SEG/ExxonMobil Student Education Program Europe 2011
 • Geophysical Activity Program w Hamburgu
 • 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC  w Wiedniu
 • European Student Petroleum Congress – EAST MEETS WEST 2011
 • IV Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2011 – Sosnowiec, Olkusz
 • prezentacja Koła podczas Dnia Otwartego AGH
 • wykład Franka van Bergena – Geological Storage of CO2 – EAGE SLT
 • wyjazd do Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku i Obserwatorium Geofizycznego w Belsku
 • konferencja ‘‘Nowy gaz dla Polski. Shale, tight, coal” – zorganizowana przez firmę SC Consulting
 • „Georadarem  po lodzie” – pomiary morfologii dna jeziorek zastoiskowych w okolicach Goleniowa

2010

 • III Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2010 w Górach Świętokrzyskich (organizacja) – Grant Rektorski 2010
 • LI Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego
 • Geophysical Activity Program 2010 w Karlsruhe
 • założenie Student Chapter American Association of Petroleum Geologists
 • European Student Petroleum Congress – EAST MEETS WEST 2010
 • wykład  Rolanda Geoffrois’a  - What Energy Future after the World Oil Production Peak – EAGE SLT
 • prezentacja Koła podczas Dnia Otwartego AGH
 • wykład Aldo Vesnavera - Production Monitoring by Active and Passive Seismic – SEG EHL

2009

 • LII Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego

2008

 • I Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2008 w Miękinii (organizacja)

2004

 • Geophysical Activity Program w Krakowie