Home » Kontakt

Kontakt

Koło Naukowe Geofizyków
GEOFON

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
kngf.geofon@gmail.com

 

 

Student Geophysical Society
GEOPHONE
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
AGH University of Science and Technology
Cracow, Poland