Home » AAPG

AAPG

AAPG (American Association of Petroleum Geologists) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z branży paliwowej, której celem jest promocja nowych rozwiązań i rozwój technologii. Dużą częścią organizacji są Student Chaptery, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w międzynarodowych konferencjach i pozostawać w kontakcie ze studentami oraz wykładowcami z innych uczelni.