Home » Aktualności » Wyniki VIII edycji konkursu „Grant Rektorski”

Wyniki VIII edycji konkursu „Grant Rektorski”

W tegorocznym konkursie „Grant Rektorski”, który ma na celu finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, koło naukowe Geofon otrzymało dofinansowanie aż w dwóch projektach.

 

Pierwszy z nich to Komplementarność badań mineralogicznych i petrofizycznych w kontekście właściwości fizyko-chemicznych. Projekt ten będzie rozwinięciem badań zwycięzców tegorocznej Barbórki – studenci II roku Michał Walter i Tomasz Siwek wygrali referatem Występowanie magnetytu w intruzjach andezytowych góry Wdżar. Dzięki dofinansowaniu od prorektora ds. Studenckich będzie możliwe dalsze kontynuowanie pomiarów, tym razem w gronie studentów powiększonym o osoby z KN Geofon, które są zainteresowane tematem badań.

Drugi zwycięski projekt to IX Ogólnopolskie warsztaty Geofizyczne Geosfera 2016. Wydarzenie, organizowane przez członków KN Geofon oraz studentów geofizyki z Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 14-16 kwietnia na Pomorzu Gdańskim. Tegoroczne warsztaty są wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsza edycja Geosfery organizowana nad polskim morzem. Dzięki temu każdy z uczestników będzie miał okazję poznać lub rozwinąć swoją wiedzę na temat geofizyki morskiej. Podczas tych trzydniowych warsztatów odbędzie się sesja referatowa, badania metodami geofizycznymi wraz z przetwarzaniem i interpretacją wyników oraz wycieczki związane z geofizyką morską i przemysłem naftowym.