Home » Aktualności » ICE Barcelona – relacja z konferencji

ICE Barcelona – relacja z konferencji

Na początku kwietnia, a dokładnie w dniach 3-6, miała miejsce w Barcelonie organizowana przez SEG i AAPG konferencja, w której udział wzięła również polska reprezentacja, w tym studentka i doktorantka z katedry Geofizyki naszej uczelni.

Tematyką ICE BARCELONA, oprócz standardowej prezentacji dokonań i rezultatów badań z dziedzin geofizyczno-naftowych, było pokazanie szczególnie młodszemu pokoleniu, stawiającemu pierwsze kroki w biznesie, że pomimo kryzysu i niskiej ceny za baryłkę ropy, jest szansa na znalezienie dobrej pracy oraz wyjście z dołka ekonomicznego.

Pierwszy dzień konferencji miał na celu zapoznanie przybyłych z miastem oraz integrację z kolegami po fachu. W tym celu zorganizowano tzw. orientation tour. Dodatkowo wieczorem odbyła się gala otwarcia, na której przedstawiono komitet organizacyjny, sponsorów wydarzenia oraz zachęcono do brania udziału w spotkaniach wieńczących każdy dzień. Atrakcją gali był występ zespołu tanecznego prezentujący typowy dla Katalonii taniec Contrapás. Po otwarciu miało miejsce Icebraeaker Reception, gdzie można było porozmawiać z przedstawicielami firm sponsorujących konferencję, do których należał Repsol jako sponsor główny oraz Total wraz z BGP.

Kolejne dni upływały według ustalonego planu – od godziny 11 do 17 odbywała się sesja referatowa i posterowa, gdzie fachowcy prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia.  Sesje podzielone były według tematów, wśród których znalazły się: pułapki węglowodorowe, przetwarzanie danych sejsmicznych, charakterystyka złożowa, petrofizyka,  elementy systemu naftowego i wiele innych. Polskę reprezentował profesor Piotr Krzywiec, który opowiadał o nowym modelu tektoniczno-sedymentacyjnym na terenie polskiego basenu paleozoicznego.

Podczas przerw możliwe było zapoznanie się z ofertami firm oraz organizacji, które przedstawiały swoją działalność. Wśród nich znalazły się, oprócz głównych sponsorów, firmy takie jak Saudi Aramco, Elsevier czy ANCAP. Dodatkowo swoje stanowisko miała firma MAX Solutions sp. z o.o., która niedawno otworzyła swoją siedzibę w Krakowie.

Wieczory oferowały zupełnie inne doświadczenia. 4 kwietnia miało miejsce tzw. Student Reception, podczas której studenci z całego świata w luźnej atmosferze wymieniali swoje doświadczenia akademickie oraz zachęcali do udziału w Field Camp’ach lub organizowanych przez siebie konferencjach. Właśnie podczas tego wydarzenia prężnie reklamowana była SEG/EAGE 7th International Geosceinces Student Conference, czyli lipcowa konferencja organizowana w Katowicach przez dwie polskie uczelnie – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach. W promowaniu pomogły takie znamienitości jak Prezydent SEG dr John H. Bradford oraz Elsa Paul, zajmująca w SEG stanowisko Student and Early Career Programs Manager. Tego samego dnia, przed wieczornym spotkaniem odbyło się zorganizowane właśnie przez Elsę Paul, Career planning workshop, które miało na celu pokazanie studentom, jak budować swój wizerunek i wypowiadać się na forum, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy. 5 kwietnia natomiast przeprowadzono spotkanie pt. ”Kobiety w naukach o Ziemi”, podczas którego pięć mówczyń opowiadało o swojej nieraz wyboistej drodze do sukcesu, prezentując zarówno aspekt akademicki jak i przemysłowy pracy w branży i opowiadając o wyzwaniach w godzeniu życia rodzinnego z karierą.

Konferencja zakończyła się 6 kwietnia wczesnym popołudniem, pozwalając jeszcze tego ostatniego dnia skorzystać z uroków Barcelony i pięknej pogody.

tekst: Natalia Bujak, Małgorzata Drwiła