Home » Aktualności » Wyniki VII edycji konkursu „Grant Rektorski”

Wyniki VII edycji konkursu „Grant Rektorski”

Znamy już wyniki VII edycji konkursu „Grant Rektorski”, obejmującego projekty, które zostaną zrealizowane w 2015 roku. Jestem nam niezmiernie miło ogłosić, że w tym roku władze naszej Alma Mater wesprą nas finansowo w aż dwóch projektach !
Pierwszym z nich jest grant konstrukcyjny, obejmujący budowę poligonu geofizycznego, na którym zostaną umieszczone dokładnie skartowane stanowiska pomiarowe. Będą one modelowymi przykładami struktur możliwych do wykrycia za pomocą metod geofizycznych.

Planujemy wykonanie dwóch otworów do prześwietleń między nimi, do których mamy zamiar wykorzystać nasze zeszłoroczne dzieło – „Bulbulator” – wysokonapięciowy generator fal sejmicznych, zbudowany we współpracy z kołami „Piorun” i „Geos Informatica” w ramach VI edycji „Grantu Rektorskiego”.

Oprócz tego chcemy zakopać na różnych głębokościach rury, pustkę i zasymulować geologiczny kontakt pionowy. Pozwoli to wykorzystać również metody elektrooporową, georadarową, grawimetryczną i magnetometryczną. Mamy nadzieję, że po zakończeniu przedsięwzięcia nasze dzieło będzie miejscem testów sprzętu geofizycznego oraz zajęć dydaktycznych dla studentów.
Wszystko znajdzie się na terenie ośrodka AGH w Miękini (http://www.miekinia.agh.edu.pl/), którego zarządzającym chcielibyśmy serdecznie podziękować za udostępnienie terenu oraz niemałe wsparcie finansowe. Tym bardziej, że nasz drugi grant również zostanie zrealizowany w owym miejscu.

Będzie to przygotowanie wielowarstwowej mapy GIS, na podstawie m. in. badań geofizycznych. Zrealizujemy go we współpracy z kołami Geodetów „Dahlta”, którzy będą odpowiadać za opracowanie geodezyjne i Geologów Naftowych „Kiwon” – wykonają oni badania geochemiczne.