Home » Aktualności » Nowy zarząd KN Geofon

Nowy zarząd KN Geofon

Nadchodzący rok zapowiada się wyjątkowo ambitnie i pracowicie, głównie ze względu na organizację Geosfery, dlatego Koło ruszyło do pracy możliwie jak najwcześniej.

13 października odbyły się wybory do Zarządu, z następującym rezultatem:
Róża Bartolewska – Prezes Koła
Elżbieta Śledź – Zastępca
Magdalena Biernat – Sekretarz
Magdalena Olchawa – Skarbnik

Po wybraniu nowego zarządu przyszła pora na powołanie sekcji kołowych – w tym roku będą to:
1. sekcja naukowa
2. sekcja pomiarowo-badawcza
3. sekcja promocyjna

Wszystkie sekcje szybko znalazły odpowiednich liderów, zgłosiło się też wiele osób chętnych do udzielania się w nich.