Home » Aktualności » LVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

LVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

Dnia 10 grudnia, odbyła się sesja referatów barbórkowych sekcji geofizyka. Jak co roku, członkowie KN Geofon stanowili znaczącą część osób referujących.

W tegorocznym jury zasiedli:

 • przewodniczący komisji dr hab. inż. Janusz Madej, prof. n. AGH
 • dr inż. Żaneta Szymanska-Małysa
 • dr inż. Marcin Zych
 • mgr. inż. Mikołaj Łyskowski
 • przedstawiciel studentów geofizyki- inż. Bartosz Owoc
 • Praca uczestników były oceniane pod względem oryginalności, wartości merytorycznej, samodzielności przy wykonywaniu badań oraz poziomu referowania.

  Laureaci w sekcji Geofizyka LVI Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

   

  I miejsce: Michał Walter i Tomasz Siwek- studenci drugiego roku geofizyki, którzy przedstawili referat : Występowanie magnetytu w intruzjach andezytowych góry Wdżar. Zwycięzcy zachwycili komisję oraz publiczność wielkim zaangażowaniem w prowadzenie badań. Z pomocą osób pracujących na naszej uczelni rozpoczęli szczegółowe badania na próbkach andezytu, które zamierzają kontynuować w przyszłości.

  II miejsce: Anna Donczew- studentka czwartego roku geofizyki, z referatem: Zmienność temperatury i oporności elektrycznej przypowierzchniowych utworów geologicznych – przykład badań na terenie AGH

  III miejsce: Agnieszka Drabina- studentka trzeciego roku geofizyki, z referatem: Badanie stanowiska archeologicznego metodami geofizycznymi w Pietrowicach Wielkich

  Nagroda publiczności: Marek Ziobro - student pierwszego roku geofizyki, z referatem popularno-naukowym: Projekt Mohole – osiągnąć nieosiągalne

  Poniżej znajduje się oficjalny plan wszystkich referatów, a w zakładce Barbórka już wkrótce będzie można znaleźć abstrakty wszystkich uczestników.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej Konferencji i życzymy dalszych sukcesów!