Home » Aktualności » Dyskusja Studencka: Surowce Mineralne w Kosmosie

Dyskusja Studencka: Surowce Mineralne w Kosmosie

9 listopada  w auli AGH odbyła się dyskusja studencka na temat występowania i możliwości pozyskiwania surowców mineralnych w przestrzeni pozaziemskiej.

Wydarzenie zorganizowali przedstawiciele Koła Naukowego Geologów, ale wśród uczestników dyskusji nie zabrakło również członków KN Geofon, którzy wnieśli duży wkład w przebieg dyskusji, silnymi argumentami broniąc prezentowanych przez siebie tez. Wśród uczestników byli też studenci z KN Automatyków „Integra” (sekcja inżynierii Kosmicznej) oraz zespół AGH Space Systems.

Zagadnienia podjęte na spotkaniu to problematyka astronomii planetarnej,
kosmomineralogia oraz techniczne i ekonomiczne kwestie eksploatacji.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym prof. Andrzeja Maneckiego- Profesora Honorowego AGH, autora książki Meteorytyka z elementami planetologii, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, reprezentanta Polski w latach 1966-1987 w Komisji Mineralogicznej (Międzynarodowa Agencja Mineralogiczna).