Home » Aktualności » Biopaliwa na Uniwersytecie Rolniczym

Biopaliwa na Uniwersytecie Rolniczym

Dnia 16 listopada na Uniwersytecie Rolniczym odbyło się spotkanie studentów naszego Koła z Dyrektorem Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, prof. Tadeuszem Juliszewskim, który przedstawił nam wykład dotyczący biopaliw oraz oprowadził po uczelni. Spotkanie było efektem wcześniej nawiązanego kontaktu z Panem Profesorem podczas wspólnych badań georadarowych przeprowadzonych w okolicach Zabierzowa. Za inicjatywę i organizację dziękujemy członkom Koła – Agnieszce Drabinie i Tomkowi Kopiejce.

Z Profesorem spotkaliśmy sie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, gdzie wygłosił prezentację, zapoznając nas z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi  odnawialnych źródeł energii. Następnie skupiliśmy się na biopaliwach i gromadzeniu energii słonecznej przez rośliny. Po zakończeniu wykładu zostaliśmy oprowadzeni po laboratoriach biopaliw stałych, ciekłych i gazowych.

W laboratorium biomasy, czyli paliw stałych poznaliśmy parametry charakteryzujące brykiety i pellety oraz przeprowadziliśmy doświadczenie porównujące gęstość pelletu z gęstością drewna. Porównaliśmy właściwości energetyczne biomasy do węgla. Mogliśmy obejrzeć gotowe produkty, a nawet proces ich wytwarzania. Zademonstrowano nam maszynę do zagęszczania trocin w materiał wyjściowy oraz sprzęt testujący odporność brykietów na kruszenie.

Następnie przeszliśmy do laboratorium biopaliw ciekłych, które mieściło między innymi tłocznię do wyciskania oleju z roślin oraz sprzęt do destylacji. Ostatnim laboratorium była biogazownia, w której pozyskiwano metan jako produkt rozkładu roślin przez bakterie. Choć pomieszczenie powitało nas nieprzyjemnym zapachem, dzielnie słuchaliśmy o możliwościach, jakie niesie ze sobą ta dziedzina.

Dziękujemy Profesorowi Juliszewskiemu za poświęcony nam czas i przekazanie swojej wiedzy. Miejmy nadzieję, że współpraca z Uniwersytetem Rolniczym będzie dalej się rozwijać.

Tekst: D.Adaszek, O.Nosal