Home » Geosfera 2016

Geosfera 2016

 

Zapraszamy na stronę wydarzenia: http://student.agh.edu.pl/~geosfera/

Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera są wspólną inicjatywą geofizyków z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy to studenci geofizyki, a także geologii, górnictwa i nauk pokrewnych.

Najbliższa Geosfera odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Gdańsku oraz na Półwyspie Helskim. Po raz pierwszy warsztaty mają odbyć się w północnej Polsce. Miejsce to zostało wybrane, aby studenci mogli zgłębić tajniki geofizyki morskiej, która będzie tematem przewodnim większości wykładów i warsztatów. Oprócz tego chcielibyśmy zająć się zastosowaniem metod geofizycznych w branży wydobywczo-poszukiwawczej, niezapominając także o geofizyce inżynierskiej. Blok wykładowy obejmie prezentacje specjalistów ze środowisk akademickiego oraz branżowego a także referaty studenckie. Głównym celem Geosfery jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem wiedzy podczas pomiarów terenowych, przetwarzania i interpretacji zebranych danych pomiarowych. Warsztaty zostaną uzupełnione wycieczką do miejsc związanych z geofizyką morską oraz przemysłem naftowym.

 

 

Organizatorzy:

Elżbieta Śledź

KOORDYNATOR GŁÓWNY

 

 

 

 

 

Katarzyna Gorazda

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY

 

 

Tomasz Kopiejka

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY

 

 

Kontakt z organizatorami:

geosfera2016@gmail.com

Koło Naukowe Geofizyków GEOFON

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Dzień I

Dzień II

Dzień III

Dzień IV

Dzień V

Rejestracja

Wykład inauguracyjny

Pomiary, przetwarzanie, interpretacja

Wycieczki

Sesja referatowa

Niespodzianka